Tankstation Verbindingsweg (verleende vergunning)

Status: Beschikking
Startdatum: 18-04-2017
Einddatum: 30-05-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • bij het tankstation aan de Verbindingsweg (sectie A, nummer 9035): het maken van een tijdelijke in-/uitrit ten behoeve van het werkterrein voor het vervangen van het afsluitschema van de gasleiding (datum besluit: 6 april 2017, datum verzonden: 10 april 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.