Stemmen met een kiezerspas, Tweede Kamer verkiezingen 2017

Status: Beschikking
Startdatum: 24-01-2017
Einddatum: 15-03-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau binnen iedere gemeente in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.      SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  1. Bij het Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau binnen iedere gemeente in Nederland aan de stemming te mogen deelnemen. Ook kan het formulier via de website www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen gedownload worden.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.       MONDELINGE AANVRAAG

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de stempas te overleggen bij het Publiekscentrum van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.


Het is ook mogelijk de kiezerspas om te zetten in een volmacht, of om met een kiezerspas een volmachtstem voor een andere kiezer uit te brengen.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Dit document mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2.


Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: 17 januari 2017


De burgemeester voornoemd,

M.W. Vroom