Stemmen bij volmacht, Tweede Kamer verkiezingen 2017

Status: Beschikking
Startdatum: 24-01-2017
Einddatum: 16-03-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan
bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.       MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren     
  verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  Ook kan het formulier via de website www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen            
  gedownload worden.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer
  worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 
  maandag 30 januari 2017  als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 
  maandag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd binnen de gemeente.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de     
  stemming deel te nemen.

B.       MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is 
  geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of  
  kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas
  of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs (maximaal
  vijf jaar verlopen) aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de
  gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas,
  kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het
  uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 
  worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2.

Plaats:  Krimpen aan den IJssel
Datum: 17 januari 2017

De burgemeester voornoemd,
M.W. Vroom