Schaardijk 24, vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 07-03-2017
Einddatum: 18-04-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Schaardijk 24: het milieuneutraal wijzigen voor het met tankwagens mogen aanvoeren van vloeibare stikstof om de brandstoftanks
    van schepen te testen en te koelen (datum besluit: 16 februari 2017, datum verzonden 16 februari 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.