Rondo 68: vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 24-05-2017
Einddatum: 07-06-2017
Locatie: 2925 AE 68

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)
ontvangen:

  • Rondo 68: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst:  11 mei 2017).