Reservering parkeerplaatsen voor opladen van elektrische auto's

Status: Algemeen
Startdatum: 28-10-2015
Einddatum: 09-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op meerdere locaties in Krimpen aan den IJssel parkeerplaatsen instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s.

Het gaat om de volgende locaties

  • Parkeerplaats bij het Kortlandgebouw (een extra parkeerplaats)
  • Parkeerplaats nabij de Tjalk (tussen Tjalk en Schouw)
  • Parkeerplaats nabij de Lidl (Fresia/Brinkweg)
  • Parkeerplaats aan de Zwanenkade, nabij de brug richting Nieuwe Tiendweg
  • Parkeerplaats langs Gipskruid (ter hoogte van nr. 10)

De parkeerplaatsen worden  aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.
Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaatsen rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.