Reservering parkeerplaatsen en een laadeiland

Status: Algemeen
Startdatum: 21-10-2015
Einddatum: 02-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een viertal parkeerplaatsen en een laadeiland op het parkeerterrein aan de Elckerlyc te reserveren, met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen.
De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.