Reservering parkeerplaats politie

Status: Algemeen
Startdatum: 14-10-2015
Einddatum: 25-11-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om voor de periode van een jaar een parkeerplaats op kenteken te reserveren voor de politie voor noodhulp, dienst houdende aan de Albert Schweitzerlaan 10 in Krimpen aan den IJssel.
De gereserveerde parkeerplaats zal worden aangeduid door middel van het bord E08 met het kenteken 37-ZTP-6 op het onderbord.
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.