Reserveren parkeerplaatsen voor oplaadpunt elektrische auto's

Status: Aanvraag
Startdatum: 27-06-2017
Einddatum: 08-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Reserveren parkeerplaatsen voor oplaadpunt voor elektrische auto ’s: Sandenburg 17
Verkeersbesluit: Het instellen van een tweetal parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s ter plaatse van: een tweetal parkeerplaatsen bij Landgoed Sandenburg 17. Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit
Het verkeersbesluit wordt genomen teneinde de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, genoemd in de Wet milieubeheer, te voorkomen of te beperken; en voor het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 • dat elektrisch rijden beter voor het milieu is dan rijden met een verbrandingsmotor;
 • dat samen met de andere gemeenten uit de SR naar een CO2 reductie streeft van 40% in 2025 ten opzichte van het niveau in 1990.
 • dat stimulering van elektrisch vervoer (EV) een bijdrage kan leveren aan de doelstelling en specifiek aan het programma Schoon op Weg.
 • dat het aantal autofabrikanten dat elektrische voertuigen aanbiedt, groeiende is.
 • dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren zal toenemen.
 • dat de vraag naar laadmogelijkheden anders dan de eigen laadvoorziening thuis daarmee ook zal toenemen.
 • dat door de elektrische laadpalen op een prominente locatie te plaatsen het gebruik van elektrische voertuigen gestimuleerd wordt.
 • hiermee rekening is gehouden met het bepalen van de locaties.
 • de locatie ook door omwonenden gebruikt kan worden.

Dat de in dit verkeersbesluit genoemde wegen in beheer zijn van de gemeente Krimpen aan den IJssel, en zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente;
dat er overleg heeft plaatsgevonden over de te nemen maatregelen met politie Rotterdam-Rijnmond en de Coördinatie Commissie Verkeerszaken.

Het college van burgemeester en wethouders besluiten met overneming van de bovengenoemde overwegingen:

 1. Het instellen van een tweetal parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen bij Landgoed Sandenburg 17.
 2. Een van de parkeerplaatsen wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Mocht blijken dat er behoefte is aan een tweede parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen,  zal deze op een later tijdstip worden ingericht.
 3. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.

Reserveren parkeerplaatsen voor oplaadpunt voor elektrische auto ’s: Jan van Goyenstraat 35
Verkeersbesluit: Het instellen van een tweetal parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s ter plaatse van: een tweetal parkeerplaatsen bij Jan van Goyenstraat 35.

Het college van burgemeester en wethouders besluiten met overneming van de bovengenoemde overwegingen (en zie boven bij voorgaand verkeersbesluit):

 1. Het instellen van een tweetal parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen bij Jan van Goyenstraat 35.
 2. Een van de parkeerplaatsen wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Mocht blijken dat er behoefte is aan een tweede parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen,  zal deze op een later tijdstip worden ingericht.
 3. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.

Tegen deze beslissingen kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.