Regeling bekendmaking arbeidsvoorwaardenregelingen griffie

Status: Algemeen
Startdatum: 03-06-2015
Einddatum: 26-08-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel


De werkgeverscommissie griffie heeft op 23 april 2015 de ‘Regeling bekendmaking arbeidsvoorwaardenregelingen griffie’ vastgesteld. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.
Dit besluit ligt vanaf 3 juni 2015 gedurende 12 weken (einddatum 26 augustus 2015) ter inzage in het raadhuis. De regeling is tevens te raadplegen op www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.