Raadsvergadering 22 september 2016

Status: Algemeen
Startdatum: 12-09-2016
Einddatum: 22-09-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op 22 september om 20.00 uur bent u welkom op de raadsvergadering in de raadzaal van het raadhuis. Dan vindt besluitvorming plaats over de onderwerpen die in de commissievergadering (besluitvoorbereidend) op 15 september besproken zijn. Daarnaast heeft de VVD-fractie nadere inlichtingen gevraagd over de beantwoording van de schriftelijke vragen over beheer en onderhoud van het gemeentelijke wegen. De SGP-fractie heeft meer informatie gevraagd over de beantwoording van de schriftelijke vragen over de naleving van de drank- en horecawet. Ook wordt gesproken over de begrotingswijzigingen die aan de raad worden voorgelegd. Tenslotte wordt er afscheid genomen van de heer Poelman (ChristenUnie), die zijn raadslidmaatschap beëindigt. Mevrouw Bregman wordt als zijn opvolger geïnstalleerd.

De vergaderstukken zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar op https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Dit is mogelijk bij zowel de besluitvoorbereidende commissievergadering als bij de raadsvergadering. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of telefonisch: 14 0180.