Raadscommissievergaderingen op 7 en 12 april

Status: Algemeen
Startdatum: 06-04-2016
Einddatum: 20-04-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op 7 en 12 april vinden informatieve vergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht.

Informatieve commissie 7 april

Op donderdag 7 april vindt een informatieve commissievergadering plaats waarin de commissieleden spreken over het Programma Brandweerzorg, de klanttevredenheidsrapportage van de IJsselgemeenten, belastingkwijtschelding voor Zzp'ers en de concept zienswijzen voor de Metropoolregio.

Informatieve vergadering 12 april

Op dinsdag 12 april vindt een extra informatieve commissievergadering plaats, die volledig is gewijd aan het Sociaal Domein.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergaderingen mee te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.