Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

Status: Algemeen
Startdatum: 06-01-2016
Einddatum: 22-01-2016
Locatie: 2922 AD 2

In het nieuwe jaar zijn er weer diverse openbare vergaderingen van de gemeenteraad. Het gaat om informatieve commissievergaderingen en besluitvoorbereidende vergaderingen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Informatieve commissie op 7 januari

Op 7 januari om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Er is dan een informatieve commissie, waarin een presentatie op de agenda staat over de verzelfstandiging van het zwembad en de binnensportaccommodaties. Daarnaast bespreken de commissieleden raadsinformatiebrieven over de Groenalliantie en geven de verschillende vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen een terugkoppeling naar aanleiding van bijgewoonde vergaderingen.

Extra informatieve commissie 12 januari

Op 12 januari om 20.00 uur vindt een extra ingelaste informatieve commissievergadering plaats waarin de commissieleden spreken over het groot onderhoud aan de Algerabrug. Er is dan gelegenheid om door te vragen naar de gemaakte afwegingen en het proces rondom het door het college genomen besluit. Ook kan er gesproken worden over of een alternatief besluit mogelijk is. Tenslotte kunnen suggesties worden aangereikt waar college in het vervolgproces rekening mee kan houden. 

Ingelaste informatieve commissie 21 januari

Ook op 21 januari om 19.00 uur vindt een ingelaste informatieve commissievergadering plaats. Het Hoogheemraadschap houdt dan een presentatie over het dijkversterkingsproject Krachtig IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Daarnaast bespreekt de commissie twee raadsinformatiebrieven: over de bestuursrapportage Sociale Zaken IJSSELgemeenten en over het preventieprogramma. De informatieve commissievergadering begint op 21 januari om 19.00 uur.

Besluitvoorbereidende vergaderingen op 14 en 21 januari

Er vinden in januari ook twee besluitvoorbereidende vergaderingen plaats. Op 14 januari om 20.00 uur komen onder meer de herontwikkeling van het EMK-terrein en de wijziging GR Streekarchief aan de orde. Op 21 januari start de besluitvoorbereidende commissievergadering aansluitend aan de informatieve commissievergadering; naar verwachting is dit rond 20.30 uur. Er wordt dan gesproken over de asbestsanering van de Molukse kerk en het instellen van de Kinderraad. 

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissies gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Bij de informatieve commissievergaderingen kunt u meespreken over de geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld. De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.