Raadscommissies 21 januari

Status: Algemeen
Startdatum: 20-01-2016
Einddatum: 03-02-2016
Locatie: 2922 AD 2

Informatiecommissie 21 januari 19.00 uur

 1. Presentatie over het dijkversterkingsproject KIJK.
  Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard staat aan de start van een langdurend en ingrijpend dijkversterkingsproject; Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, oftewel KIJK. Langdurend omdat het nog zeker zes jaar duurt voordat de uitvoeringswerkzaamheden daadwerkelijk beginnen. Ingrijpend omdat woningen en bedrijven pal op of aan de dijk staan. Ook is er veel verkeersdrukte van auto’s, fietsers en vrachtverkeer doordat de IJsseldijken een belangrijke verbindingsroute zijn tussen Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Een lange, smalle dijk die verschillende dorpskernen met elkaar verbindt.
  Om te komen tot de best passende oplossing voor KIJK is er een zorgvuldig proces ingericht met bestuurlijke partners, gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
  Op 2 februari is er een informatieavond voor inwoners en belangstellenden. Daaraan voorafgaand wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het project.
  Meer informatie kunt u vinden op de projectwebsite http://www.hhsk.nl/kijk.
 2. Bespreking raadsinformatiebrief 3e Bestuursrapportage Sociale Zaken IJsselgemeenten en raadsinformatiebrief Preventieprogramma.

Besluitvoorbereidende Commissie 21 januari om circa 20.30 uur, aansluitend op informatiecommissie

Op de agenda staan twee raadsvoorstellen ter bespreking:

 1. Het beschikbaar stellen van een bijdrage voor asbestsanering Molukse Kerk.
 2. Het instellen van een Kindergemeenteraad.
  De Gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft op 9 juli 2015 unaniem een motie aangenomen tot het instellen van een Kindergemeenteraad, bestaande uit leerlingen van elke basisschool in Krimpen aan den IJssel. De Werkgroep Raadscommunicatie is gevraagd om met een voorstel te komen. Met dit raadsvoorstel geeft de Werkgroep Raadscommunicatie invulling aan deze opdracht.

Voor de volledige agenda en bijbehorende stukken zie: www.krimpenaandenijssel.notubiz.nl.