Raadhuisplein: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 27-03-2018
Einddatum: 08-05-2018
Locatie: 2922 AD

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Raadhuisplein: het plaatsen van 10 trotters (billboards) in de periode van 2 april tot en met 23 juni 2018 voor het gemeentehuis (datum besluit: 22 maart 2018, datum verzonden: 27 maart 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.