RECTIFICATIE Vergunning aangevraagd voor IJsselstraat 7: het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning

Status: Beschikking
Startdatum: 20-11-2018
Locatie: 2921 BE 7

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsselstraat 7: het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning (datum ontvangst: 12 november 2018).