Publicatie aanwijzen afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 24-08-2016
Einddatum: 05-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners een brief met de voorgenomen locatie van ondergrondse afvalcontainer(s). Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie    Percelen

R16.01      Aster 2 t/m 32, Burg Lepelaarssingel 49 t/m 57 en 62 t/m 78, Fresia 57 t/m 91
R16.04      Burg. Lepelaarssingel 1 t/m 14 en 16 t/m 30 (even nummers)
R16.07      Acacia 1 t/m 26, 28 en 30, Berk  1 t/m 15 (oneven nummers), Populierenlaan 2 t/m 12 (even nummers), Vijverlaan 524 t/m
                 534 (even nummers), Zomereik 73, 75 t/m 91, 92 en 94
R16.11      Linde 18 t/m 32 (even nummers), 33 t/m 48, 50 t/m 58 (even nummers), Pluim-es 29 t/m 33 (oneven nummers), 34 t/m 36,
                 38 t/m 52 (even nummers), Vijverlaan 466 t/m 478 (even nummers), Zomereik 27 t/m 65 (oneven nummers)
R16.12      Spiritoso 1 t/m 33, 35 t/m 41 (oneven nummers), Toccata 2 t/m 54 (even nummers), Vijverlaan 441 t/m 475 (oneven
                 nummers), 485 t/m 491 (oneven nummers), Zwanenkade 67 t/m 113 (oneven nummers)
R16.13      Melodie 25 t/m 55 (oneven nummers), Rondo 116 t/m 154 (even nummers), Spiritoso 43 t/m 51 (oneven nummers), 
                 Staccato 11 t/m 37 (oneven nummers), 42 t/m 130 (even nummers)
R16.15      Allegro 18 t/m 48 (even nummers), 49 t/m 51, 53 t/m 99 (oneven nummers), Fuga 44 t/m 78 (even nummers), Melodie 1 t/m
                 23 (oneven nummers), Staccato 1 t/m 10, 12 t/m 40 (even nummers), 57 t/m 65 (oneven nummers)
R16.16      Moderato 1 t/m 11, Spiritoso 34 t/m 60 (even nummers), Vijverlaan 477 t/m 483 (oneven nummers), 493 t/m 511 (oneven
                 nummers)
R16.17      Rondo 1 t/m 19 (oneven nummers), Una-Corda 1 t/m 16, 18 t/m 32 (even nummers), Zwanenkade 17 t/m 39 (oneven
                 nummers), 74 t/m 102 (even nummers)
R16.91      Anemoon 1 t/m 28, 30 t/m 56 (even nummers), Aster 1 t/m 7 (oneven nummers), Fresia 26, 28, 41 t/m 55 (oneven          
                 nummers), Hyacint 42 t/m 60 (even nummers), Iris 1 t/m 17, 19, 21 en 23, Lupine 46 t/m 54 (even nummers), Tulp 2
R16.94      Anjelier 1 t/m 9 (oneven nummers), Hyacint 1 t/m 16, 18 t/m 40 (even nummers), Orchidee 46 t/m 72 (even nummers), Tulp
                 1, 3 t/m 23, 25 t/m 75 (oneven nummers), Zonnebloem 44 t/m 52 (even nummers
R16.108    Amaniet 2 en 4, Fresia 64 t/m 78 (even nummers), 151 t/m 189 (oneven nummers), Kamille 2 t/m 8 (even nummers), Lotus  
                 1 t/m 6, Ranonkel 1 t/m 7 (oneven nummers), Ridderspoor 1 t/m 17 (oneven nummers), Waterkers 1 t/m 8, 10 t/m 22 
                 (even nummers), Zonnebloem 12 t/m 22 (even nummers), 23 t/m 33, 35 t/m 67 (oneven nummers)
R16.114    Lage Park 1 en 2, Vijverlaan 21 t/m 29, 41 t/m 49, 61 t/m 69, 81 t/m 89, 101 t/m 109, 121 t/m 129, 141 t/m 149, 161 t/m
                 169, 181 t/m 189, 197
R16.115    Allegro 2 t/m 16 (even nummers) 17 t/m 47 (oneven nummers), Da Capo 1 t/m 31 (oneven nummers), Fuga 2 t/m 42 (even 
                 nummers), Melodie 2 t/m 32 (even nummers)
R16.119    Linde 1 t/m 17, 19 t/m 31 (oneven nummers), Populierenlaan 128, 136, 140, 144, 148, 152, Veld-iep 3 t/m 13 (oneven
                 nummers), Vijverlaan 442 t/m 464 (even nummers), Zomereik 19 t/m 25 (oneven nummers), Populierenlaan 132
R16.120    Lage Vijver 1 t/m 4, Vijverlaan 202, 203, 205, 206, 207, 217, 219, 221, 222 t/m 227, 241 t/m 247, 261 t/m 267, 281 t/m 
                 287,  301 t/m 307, 321 t/m 327, 341 t/m 347, 361 t/m 366, 381 t/m 387, 401 t/m 407, 421 t/m 427

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. Vrijwel alle zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden. In een enkel geval zijn de voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie     Percelen

R16.02       Chrysant 1 t/m 15 en 16 t/m 24 (even nummers), Fresia 1 t/m 25 en 27 t/m 39 (oneven nummers), Lupine 1 t/m 27 en 28 
                  t/m 44 (even nummers), Orchidee 2 t/m 44 (even nummers)
R16.03       Burg. Lepelaarssingel 15 t/m 31 (oneven nummers), 32 t/m 48 en 50 t/m 60 (even nummers)
R16.05       Els 3 t/m 15 (oneven nummers), 22 en 24, Pluim-es 1 t/m 16, 18, 20 t/m 28, 30 en 32, Populierenlaan 52, 54, 55 t/m 71, 73
                  t/m 171 (oneven nummers)
R16.06       Populierenlaan 3 t/m 11 (oneven nummers), 13 t/m 53, Zomereik 96 t/m 118 (even nummers)
R16.08       Els 2 t/m 20 (even nummers), Linde 49 t/m 57 (oneven nummers), 59 t/m 78, 80 t/m 84 (even nummers), Plantaan 1 t/m 5,
                  Vijverlaan 480 t/m 522 (even nummers), Zomereik 67 t/m 71 (oneven nummers)
R16.09       Pluim-es 17, 19, 37 t/m 51 (oneven nummers), 53 t/m 88, 102 t/m 112 (even nummers), Populierenlaan 72 t/m 86 (even
                  nummers) 173 t/m 203 (oneven nummers)
R16.10       Lijsterbes 1 t/m 19 (oneven nummers), 21 t/m 40, 42 t/m 48 (even nummers), Populierenlaan 92 t/m 122 (even nummers),
                  Veld-iep 26 t/m 36 (even nummers)
R16.14       Melodie 34 t/m 44 (even nummers), Rondo 2 t/m 114 (even nummers), Zwanenkade 41 t/m 65 (oneven nummers), 104 t/m
                 148 (even nummers)
R16.18      Andante 8, 10 t/m 42, Una-Corda 17, 19, 20, 21 t/m 41 (oneven nummers)
R16.93      Brinkweg 1 t/m 35 (oneven nummers), Cantharel 1 t/m 5, 6 t/m 52 (even nummers), Oesterzwam 1 t/m 9, 
                 Weidechampignon  2 en 4
R16.95      Anjelier 11 t/m 27 (oneven nummers), Fresia 36 t/m 62 (even nummers), 129 t/m 149 (oneven nummers), Ranonkel 2 t/m 
                 12 (even nummers), Rozemarijn 1 t/m 8, Violier 1 t/m 10 en 12, Waterkers 24 t/m 40 (even nummers), 54 t/m 68 (even
                  nummers), 69 t/m 73, 75 t/m 109 (oneven nummers)
R16.96       Anjelier 2 t/m 18 (even nummers), 22 t/m 42 (even nummers), Aster 34 t/m 44 (even nummers), Breekade 19, Fresia 30,
                  32, 34, 93 t/m 127 (oneven nummers), Hyacint 31, 35 en 37, Oleander 1 t/m 10, 12 en 14, Waterkers 9, 34 t/m 40 (even 
                  nummers)
R16.97       Goud-es 2 en 4, Lijsterbes 2 t/m 20 (even nummers), Pluim-es 90 t/m 100 (even nummers), Populierenlaan 88, 90, 205 t/m
                  227 (oneven nummers)
R16.123     Heemlaan 2 t/m 20 (even nummers

Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen locaties van de ondergrondse containers vanaf 24 augustus 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Plaatsing en ingebruikname ondergrondse containers

De plaatsing van de ondergrondse containers waarop u bent aangewezen zal gecombineerd worden met de plaatsing van ondergrondse containers op andere locaties en kan dientengevolge nog enige tijd op zich laten wachten.  Na plaatsing zullen de ondergrondse containers zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen. Hierover wordt u te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. U krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee u de afgesloten aanbiedklep voor restafval kunt openen.