Publicatie aanwijzen aangesloten percelen afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 24-08-2016
Einddatum: 05-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners een brief met de voorgenomen locatie van ondergrondse afvalcontainer(s). Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen (aansluitingen op de) locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve aansluitingen en/of locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie    Percelen

B16.01      Gipskruid 16 t/m 30, Lavendel 21, 23, 25 t/m 41, 42 t/m 69 (oneven nummers), 70 t/m 78, 80 t/m 102 (even nummers), 
                 Sluierkruid 1 t/m 10, Vederkruid 1 t/m 25,
B16.04      Bazielkruid 1 t/m 9, 14 t/m 29, 36 t/m 50, 61 t/m 75, 86, t/m 91, Gipskruid 6 t/m 15, Vingerhoedskruid 1 t/m 16
B16.05      Bazielkruid 10 t/m 12, 30 t/m 35, 51 t/m 60, 76 t/m 85, Sluierkruid 11 t/m 24
B16.06      Lavendel 3 t/m 13 (oneven nummers), 14 t/m 20 (even nummers), 22 en 24, Tijm 1 t/m 52
B16.27      Andante 1 t/m 7 en 9, Landszoom 1 t/m 27, Zwanenkade 2, 4 t/m 16, 18 t/m 36 (even nummers)
B16.28      Landszoom 28 t/m 52, Zwanenkade 38 t/m 72 (even nummers)
B16.49      Lage Park 3, Vijverlaan 30 t/m 36, 50 t/m 56, 70 t/m 76, 90 t/m 96, 110 t/m 116, 130 t/m 136, 150 t/m 156, 170 t/m 176, 
                 190 t/m 196, 198 t/m 200
B16.50      Hoge Park 3 t/m 30, Lage Park 4 en 5, Vijverlaan 37 t/m 40, 57 t/m 60, 77 t/m 80, 97 t/m 100, 117 t/m 120, 137 t/m 140, 
                 157 t/m 160, 177 t/m 180
B16.54      Hoge Vijver 1 t/m 50, Vijverlaan 215, 235 t/m 237, 255 t/m 257, 275 t/m 277, 295 t/m 297, 315 t/m 317, 335 t/m 337, 355 
                 t/m 357, 367, 375 t/m 378, 395 t/m 397, 415 t/m 417, 435 t/m 437
B16.55      Lavendel 2 t/m 12 (even nummers), Lelie 2 t/m 32 (even nummers), Orchidee 7 t/m 17 (oneven nummers), Roos 1 t/m 15 
                 (oneven nummers), Vijverlaan 560 t/m 566 (even nummers), 572 t/m 578 (even nummers), 584 t/m 590 (even nummers), 
                 596 t/m 612 (even nummers)
B16.56      Orchidee 1, 3 en 5, Roos 2 t/m 62 (even nummers), Vijverlaan 536 t/m 558 (even nummers), 568, 570, 580, 582, 592, 594
B16.57      Lavendel 42 t/m 68 (even nummers), Lelie 1 t/m 51 (oneven nummers), Narcis 2 t/m 16 (even nummers), 19 t/m 45        
                 (oneven nummers), Vijverlaan 515 t/m 525 (oneven nummers), 614 t/m 622.

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. Vrijwel alle zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de (aansluitingen op de) voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve (aansluitingen op de) locatie(s) is/zijn geworden. In een enkel geval zijn de aansluitingen en/of voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de (aansluiting op de) inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen (aansluiting op de) locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie    Percelen

B16.24      Amaniet 1, 3, 5 t/m 15, 17 t/m 25 (oneven nummers), Brinkweg 2 t/m 36 (even nummers), 37 t/m 47, Fresia 80 t/m 102
                 (even nummers), 191 t/m 203 (oneven nummers), Heidekruid 1 t/m 12, Lavendel 116 t/m 128 (even nummers), Ridderspoor 
                 2, Vederkruid 26 t/m 42
B16.52      Hoge Vijver 52 t/m 99, Vijverlaan 218, 220, 238 t/m 240, 258 t/m 260, 278 t/m 280, 298 t/m 300, 318 t/m 320, 338 t/m 
                 340, 358 t/m 360, 368, 369, 378 t/m 380, 398 t/m 400, 419, 420, 438 t/m 440
B16.53      Lage Vijver 5 en 6, Vijverlaan 201, 204, 208 t/m 214, 216, 228 t/m 234, 248 t/m 254, 268 t/m 274, 288 t/m 294, 308 t/m 
                 314, 328 t/m 334, 348 t/m 354, 370 t/m 374, 388 t/m 394, 408 t/m 414, 418, 428 t/m 434
B16.60      Fresia 205 t/m 215 (oneven nummers), Lavendel 104 t/m 114 (even nummers), Narcis 1 t/m 51 (oneven nummers), 
                 Orchidee 47 t/m 89 (oneven nummers), Ridderspoor 4 t/m 18 (even nummers), Vijverlaan 527 t/m 543 (oneven nummers), 
                 624 t/m 650 (even nummers), Zonnebloem 1 t/m 11, 13 t/m 21 (oneven nummers)
B16.83      Allegro 52 t/m 100 (even nummers), 100 t/m 115, 117 t/m 139 (oneven nummers), Fuga 80 t/m 142 (even nummers), 
                 Staccato 39 t/m 55 (oneven nummers).

Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen aansluitingen en locaties van de ondergrondse containers vanaf 24 augustus 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Ingebruikname ondergrondse containers

De ondergrondse containers zullen zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen door de nieuwe / gewijzigde aansluitingen. Hierover worden de bewoners die als nieuwe/gewijzigde aansluiting worden beschouwd te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. Een nieuwe / gewijzigde aansluiting krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee de afgesloten aanbiedklep voor afval geopend kan worden.