Publicatie aanwijzen GFT-afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 24-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners een brief met de voorgenomen locatie van bovengrondse afvalcontainer(s) voor GFT. Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie    Percelen

GFT33       Hoge Park 3 t/m 30, Lage Park 4 en 5, Vijverlaan 37 t/m 40, 57 t/m 60, 77 t/m 80, 97 t/m 100, 117 t/m 120, 137 t/m 140, 
                157 t/m 160, 177 t/m 180, Lage Park 3, Vijverlaan 30 t/m 36, 50 t/m 56, 70 t/m 76, 90 t/m 96, 110 t/m 116, 130 t/m 136, 
                150 t/m 156, 170 t/m 176, 190 t/m 196, 198 t/m 200
GFT34       Hoge Vijver 52 t/m 99, Vijverlaan 218, 220, 238 t/m 240, 258 t/m 260, 278 t/m 280, 298 t/m 300, 318 t/m 320, 338 t/m 340,
                358 t/m 360, 368, 369, 378 t/m 380, 398 t/m 400, 419, 420, 438 t/m 440
GFT35       Lage Vijver 5 en 6, Vijverlaan 201, 204, 208 t/m 214, 216, 228 t/m 234, 248 t/m 254, 268 t/m 274, 288 t/m 294, 308 t/m
                314, 328 t/m 334, 348 t/m 354, 370 t/m 374, 388 t/m 394, 408 t/m 414, 418, 428 t/m 434, Hoge Vijver 1 t/m 50, Vijverlaan
                215, 235 t/m 237, 255 t/m 257, 275 t/m 277, 295 t/m 297, 315 t/m 317, 335 t/m 337, 355 t/m 357, 367, 375 t/m 378, 395
                t/m 397, 415 t/m 417, 435 t/m 437
GFT36      Lage Vijver 1 t/m 4, Vijverlaan 202, 203, 205, 206, 207, 217, 219, 221, 222 t/m 227, 241 t/m 247, 261 t/m 267, 281 t/m 287,
               301 t/m 307, 321 t/m 327, 341 t/m 347, 361 t/m 366, 381 t/m 387, 401 t/m 407, 421 t/m 427
GFT37      Andante 1 t/m 7 en 9, Landszoom 1 t/m 27, Zwanenkade 2, 4 t/m 16, 18 t/m 36 (even nummers)
GFT38      Landszoom 28 t/m 52, Zwanenkade 38 t/m 72 (even nummers)
GFT45      Bazielkruid 1 t/m 9, 14 t/m 29, 36 t/m 50, 61 t/m 75, 86, t/m 91, Gipskruid 6 t/m 15, Vingerhoedskruid 1 t/m 16
GFT46      Bazielkruid 10 t/m 12, 30 t/m 35, 51 t/m 60, 76 t/m 85, Sluierkruid 11 t/m 24
GFT47      Fresia 205 t/m 215 (oneven nummers), Lavendel 104 t/m 114 (even nummers), Narcis 1 t/m 51 (oneven nummers), Orchidee 
               47 t/m 89 (oneven nummers), Ridderspoor 4 t/m 18 (even nummers), Vijverlaan 527 t/m 543 (oneven nummers), 624 t/m 650
               (even nummers), Zonnebloem 1 t/m 11, 13 t/m 21 (oneven nummers)
GFT48      Lavendel 42 t/m 68 (even nummers), Lelie 1 t/m 51 (oneven nummers), Narcis 2 t/m 16 (even nummers), 19 t/m 45 (oneven
                nummers), Vijverlaan 515 t/m 525 (oneven nummers), 614 t/m 622
GFT49      Lavendel 2 t/m 12 (even nummers), Lelie 2 t/m 32 (even nummers), Orchidee 7 t/m 17 (oneven nummers), Roos 1 t/m 15
                (oneven nummers), Vijverlaan 560 t/m 566 (even nummers), 572 t/m 578 (even nummers), 584 t/m 590 (even nummers),  
                596 t/m 612 (even nummers)
GFT50      Orchidee 1, 3 en 5, Roos 2 t/m 62 (even nummers), Vijverlaan 536 t/m 558 (even nummers), 568, 570, 580, 582, 592, 594
GFT108    Linde 1 t/m 17, 19 t/m 31 (oneven nummers), Populierenlaan 128, 136, 140, 144, 148, 152, Veld-iep 3 t/m 13 (oneven
                nummers), Vijverlaan 442 t/m 464 (even nummers), Zomereik 19 t/m 25 (oneven nummers), Populierenlaan 132
GFT113    Anjelier 2 t/m 18 (even nummers), 22 t/m 42 (even nummers), Aster 34 t/m 44 (even nummers), Breekade 19, Fresia 30, 32,
               34, 93 t/m 127 (oneven nummers), Hyacint 31, 35 en 37, Oleander 1 t/m 10, 12 en 14, Waterkers 9, 34 t/m 40 (even   
               nummers)
GFT114   Anjelier 1 t/m 9 (oneven nummers), Hyacint 1 t/m 16, 18 t/m 40 (even nummers), Orchidee 46 t/m 72 (even nummers), Tulp
               1, 3 t/m 23, 25 t/m 75 (oneven nummers), Zonnebloem 44 t/m 52 (even nummers)
GFT118   Amaniet 1, 3, 5 t/m 15, 17 t/m 25 (oneven nummers), Brinkweg 2 t/m 36 (even nummers), 37 t/m 47, Fresia 80 t/m 102 (even
               nummers), 191 t/m 203 (oneven nummers), Heidekruid 1 t/m 12, Lavendel 116 t/m 128 (even nummers), Ridderspoor 2,
               Vederkruid 26 t/m 42

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. In een aantal gevallen hebben de zienswijzen niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden. In een aantal andere gevallen zijn de voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie     Percelen

GFT39       Arena 1 t/m 16, 18 t/m 32 (even nummers), Vijfkamp 47 t/m 77 (oneven nummers)
GFT97       Allegro 52 t/m 100 (even nummers), 100 t/m 115, 117 t/m 139 (oneven nummers), Fuga 80 t/m 142 (even nummers),
                 Staccato 39 t/m 55 (oneven nummers)
GFT104     Gipskruid 16 t/m 30, Lavendel 21, 23, 25 t/m 41, 42 t/m 69 (oneven nummers), 70 t/m 78, 80 t/m 102 (even nummers),
                 Sluierkruid 1 t/m 10, Vederkruid 1 t/m 25,

Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen locaties van de inzamelcontainers vanaf 24 augustus 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Plaatsing en ingebruikname GFT- containers

De plaatsing van de ondergrondse containers waarop u bent aangewezen zal gecombineerd worden met de plaatsing van containers op andere locaties en kan dientengevolge nog enige tijd op zich laten wachten.  Na plaatsing zullen de containers zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen. Hierover wordt u te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. U krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee u de afgesloten aanbiedklep voor afval kunt openen.