Provinciale Staten 2015, Stemmen met een kiezerspas

Status: Algemeen
Startdatum: 10-02-2015
Einddatum: 17-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de provinciale staten op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.      SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
         1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften  
             om in een willekeurig stembureau binnen de provincie aan de stemming te mogen deelnemen.
         2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door
             de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 2 februari 2015 als   
             kiezer is geregistreerd.
          3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de      
              stemming te mogen deelnemen.
          4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.        MONDELINGE AANVRAAG
          1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015, 12.00 uur de
              stempas te overleggen bij afdeling Publiekscentrum van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 2 februari
              2015 als kiezer is geregistreerd.
          2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming 
              te  mogen deelnemen.
          3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.


Het is ook mogelijk de kiezerspas om te zetten in een volmacht, of om met een kiezerspas een volmachtstem voor een andere kiezer uit te brengen.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Dit document mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekscentrum, Olympiade 3.


Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: 2 februari 2015


De burgemeester voornoemd,

mw. L.M. Huizer