Prikkaartenactie Admiraal de Ruyterschool (APV verleend)

Status: Beschikking
Startdatum: 14-06-2017
Einddatum: 26-07-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • het houden van een prikkaartenactie van 16 t/m 28 oktober 2017 door de leerlingen van de Admiraal de Ruyterschool.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.