Patrijzenstraat 2, vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 16-11-2016
Einddatum: 30-11-2016
Locatie: 2922 GN 2

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Patrijzenstraat 2: het vervangen van de kozijnen, gevelpanelen in de gevel en boeiborden van de kerk (datum ontvangst: 28 oktober 2016).