Patrijzenstraat 2, Kennisgeving beschikking (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 30-11-2016
Einddatum: 11-01-2017
Locatie: 2922 GN 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

- Patrijzenstraat 2: het gedeeltelijk renoveren van het kerkgebouw (datum besluit: 21 november 2016, datum verzonden: 21 november 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.