Parkeerverbodszone Industrieweg

Status: Algemeen
Startdatum: 21-10-2015
Einddatum: 02-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om op de hoek van de Van der Hoopstraat / Industrieweg een parkeerverbodszone in te stellen door middel van zoneborden (parkeren is daarbij alleen toegestaan in de parkeervakken).
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.