Oranjesingel 10: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 19-09-2017
Einddatum: 31-10-2017
Locatie: 2922 TN 10

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:
- Oranjesingel 10 t/m 29: het brandveilig gebruik van de zorgstudio's in Blok 1 (datum besluit: 5 september 2017, datum verzonden: 7 september 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.