Oplaadpunten elektrische auto's: Verkeersbesluit

Status: Aanvraag
Startdatum: 21-06-2017
Einddatum: 02-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het instellen van een tweetal parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s ter plaatse van een tweetal parkeerplaatsen bij Groenendaal 1.

Het instellen van een tweetal parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s ter plaatse van een tweetal parkeerplaatsen bij Zandrak 69.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd deze verkeersbesluiten te nemen.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.