Opheffen van inrijverbod tijdens ochtendspots Heemlaan

Status: Beschikking
Startdatum: 09-12-2015
Einddatum: 20-01-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om het inrijverbod op de Heemlaan op te heffen. Deze maatregel was ingesteld om mogelijk sluipverkeer over de Heemlaan tegen te gaan. Dat sluipverkeer zou -als gevolg van het instellen van een spitsafsluiting op de Ouverturelaan- via de Heemlaan kunnen gaan rijden. De spitsonderbreker op de Ouverturelaan is eveneens verwijderd.
Vanuit de Coördinatie Commissie Verkeer is geadviseerd om dit tijdelijke inrijverbod op de Heemlaan te verwijderen, omdat het nut en de noodzaak niet meer aanwezig zijn. 
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.