Openbare zitting geldigheid kandidatenlijsten

Status: Algemeen
Startdatum: 16-01-2018
Einddatum: 28-02-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad maakt bekend dat op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur, in een
openbare zitting in de Scheepswerf in het raadhuis (Raadhuisplein 2) de geldigheid en nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden direct na de zitting ter inzage gelegd bij afdeling Publiekscentrum.