Openbare zitting centraal stembureau gemeenteraadsverkiezingen

Status: Algemeen
Startdatum: 20-03-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat  op
vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur, in de Raadzaal van het Raadhuis, Raadhuisplein 2, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de
verkiezing wordt bekendgemaakt.