Openbare bekendmaking opgraven stoffelijke resten

Status: Beschikking
Startdatum: 23-10-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester maakt bekend dat hij op 19 oktober 2018 vergunning heeft verleend voor het opgraven van de stoffelijke resten uit graf H 20 op de begraafplaats Waalhoven.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.