Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Status: Beschikking
Startdatum: 04-06-2015
Einddatum: 16-07-2015
Locatie: 2925 EN 1

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen om een vergunning te verlenen voor:

  • Hyacint 1 in Krimpen aan den IJssel: het inbouwen van een slaapkamer ten behoeve van het kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2015 gedurende zes weken tot 16 juli 2015 ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien op elke werkdag van 8.30 - 12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.