Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 25-05-2017
Einddatum: 05-07-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpen aan den IJsselĀ  hebben op 10 maart 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van IHC Holland B.V. voor de inrichting aan de Van Cralingenweg 1, 2921 LM Krimpen aan den IJssel. Het betreft een inrichting voor het bouwen van (zee)schepen. De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering en betreft het afbouwen en aftanken van schepen met LNG als brandstof.

Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Inzage 25 mei tot en met 5 juli

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van
25 mei 2017 tot en met 5 juli 2017 inzien bij gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel; Stadswinkel IJsselmonde, Herenwaard 23 in Rotterdam (na telefonische afspraak, tel: 14 010) of bij DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Een zienswijze moet worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van gemeente Krimpen aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer P.C.E.M. Heyne van de DCMR,
Telefoon: 010 - 246 86 61.
Zaaknummer: 999935115.