Ontwerp vergunning uitoefening horecabedrijf in wijkcentrum Prinsessenpark

Status: Aanvraag
Startdatum: 09-01-2018
Einddatum: 20-02-2018
Locatie: 2922 TN 1

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel heeft het voornemen om aan QuaWonen een vergunning te verlenen voor de uitoefening van het horecabedrijf in wijkcentrum Prinsessenpark, Oranjesingel 1 in Krimpen aan den IJssel.

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden inzake ongewenste mededinging.

De ontwerp-vergunning en overige bescheiden liggen vanaf 15 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden tegen het voornemen tot het verlenen van de horecavergunning hun zienswijzen bij de burgemeester naar voren brengen.