Ontwerp project Koningin Wilhelminaplein 5 (makelaarskantoor Van Herk) ter inzage

Status: Algemeen
Startdatum: 16-10-2018
Einddatum: 27-11-2018
Locatie: 2921 AB 5

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van de inspraakverordening bekend dat het ontwerpbouwplan Koningin Wilhelminaplein 5 (makelaarskantoor Van Herk) ter inzage ligt. Het plan omvat de transformatie van het kantoorgebouw naar een vernieuwde (kleinschaliger) kantoorruimte en één woning.

Voorgeschiedenis

Eind vorig jaar is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het vernieuwen van het kantoorgebouw aan het Koningin Wilhelminaplein 5. Dit heeft geleid tot een ontwerp, dat voorziet in een vernieuwde, verhoogde en per saldo verkleinde (met ca. 175m2 BVO) kantoorruimte én de transformatie van het westelijk deel van het pand tot één woning. Het betreft een financieel haalbaar en planologisch gezien goed inpasbaar project. 

Inspraak

Voor het nader onderzoeken van de maatschappelijke haalbaarheid van het bouwplan organiseert de gemeente op grond van de inspraakverordening een inspraakprocedure.

Het ontwerpplan ligt met ingang van donderdag 18 oktober gedurende een periode van zes weken voor inwoners en belanghebbenden ter inzage in het raadhuis en is online in te zien via www.krimpenaandenijssel.nl. De stukken kunnen ook (digitaal) worden ingezien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum in het raadhuis (Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel). 

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 1 november 2018 wordt van 17.00 uur tot en met 19.00 uur in het voormalige kantoorgebouw aan het Koningin Wilhelminaplein 5 een inloopbijeenkomst gehouden over het plan. U kunt dan op locatie vragen stellen en in gesprek gaan met de initiatiefnemer en de gemeente. U bent van harte welkom!

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan gemeente@krimpenaandenijssel.nl.