Ontvangen vergunning: gasleiding C.G. Roosweg 20

Status: Beschikking
Startdatum: 18-05-2016
Einddatum: 01-06-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel 20

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • - Nabij de bestaande gasleiding bij de C.G. Roosweg 20: het uitvoeren van grondonderzoek middels het boren van een peilbuis van 6 meter diep zone (datum    ontvangst: 3 mei 2016).