Ontvangen omgevingsvergunning: Molenvlietsingel 22

Status: Beschikking
Startdatum: 09-03-2016
Einddatum: 23-03-2016
Locatie: 2922 AA 22

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Molenvlietsingel 22: het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 26 februari 2016).