Ontvangen omgevingsvergunning: Krimpenerbosweg 2-b

Status: Beschikking
Startdatum: 09-03-2016
Einddatum: 23-03-2016
Locatie: 2923 LA 2B

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Krimpenerbosweg 2b : het plaatsen van terrasschermen bij sportcafé De Boog (datum ontvangst: 26 februari 2016).