Ontvangen omgevingsvergunning: Kortlandstraat 13

Status: Beschikking
Startdatum: 02-03-2016
Einddatum: 16-03-2016
Locatie: 2922 XC 13

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Kortlandstraat 13: het realiseren van 3 bijbehorende bouwwerken in de plaats van 2 bestaande bijgebouwen (datum ontvangst:  23 februari 2016).