Ontheffing verleend voor Dirk van den Broek op 21 december

Status: Algemeen
Startdatum: 20-11-2018
Einddatum: 01-01-2019
Locatie: 2922 AJ 87

Burgemeester en wethouders hebben een ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor:

  • Openstellen winkel Dirk van den Broek tot 24.00 uur op 21 december 2018.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.