Ontheffing verleend nachtelijke werkzaamheden Veerdam

Status: Algemeen
Startdatum: 24-07-2018
Einddatum: 04-09-2018
Locatie: 2921 AR 1

Burgemeester en wethouders hebben een ontheffing verleend voor:

  • nachtelijke werkzaamheden aan een appartementencomplex aan de Veerdam op woensdag 25 juli 2018 (reservedatum 31 juli 2018), vanaf 07:00 uur tot maximaal 02:00 uur in de nacht. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.