Omgevingsvergunningen: Rondo 114

Status: Aanvraag
Startdatum: 25-02-2015
Einddatum: 11-03-2015
Locatie: 2925 AG 114

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Rondo 114: het veranderen van 2 garagedeuren (datum ontvangst: 15 februari 2015).