Omgevingsvergunningen: Hollandsche IJsselkering

Status: Aanvraag
Startdatum: 25-02-2015
Einddatum: 11-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Hollandsche IJsselkering: het aanbrengen van een nieuwe damwand, het herstellen van   
    het talud, afzinken van een kabelkoker en het aanbrengen van bodembescherming (datum 
    ontvangst: 11 februari 2015).