Omgevingsvergunningen: Dokter W.M. Blomsingel 25

Status: Aanvraag
Startdatum: 25-02-2015
Einddatum: 11-03-2015
Locatie: 2922 CD 25

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Dokter W.M. Blomsingel 25: het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning 
    (datum ontvangst: 19 februari 2015).