Olympiade 3a t/m 3i: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 12-12-2017
Einddatum: 23-01-2018
Locatie: 2924 AL 3

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

- Olympiade 3a t/m 3i: het realiseren van 3 grondgebonden woningen en 6 appartementen in het gebouw (datum besluit: 28 november 2017, datum verzonden: 30 november 2017);

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.