Noorderstraat 66 (vergunning verleend)

Status: Beschikking
Startdatum: 14-06-2017
Einddatum: 26-07-2017
Locatie: 2922 AC

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Noorderstraat 66: het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde en het vergroten van de dakkapel aan de achterzijde (datum besluit: 30 mei 2017, datum verzonden: 7 juni 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.