Nieuwe Tiendweg 2, vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 30-11-2016
Einddatum: 11-01-2017
Locatie: 2923 AE 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

  • Nieuwe Tiendweg 2: het brandveilig gebruik van het gebouw De Stuw (datum besluit: 22 november 2016, datum verzonden: 22 november 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.