Morgental 14, oplaadpunt elektrische auto's

Status: Beschikking
Startdatum: 25-10-2017
Einddatum: 06-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een parkeerplaats instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s ter plaatse van: Morgental 14. Deze parkeerplaats wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.
Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de dag van publicatie van het verkeersbesluit. Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na openbare bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.