Middenweteringsflats 22 t/m 309 (Wabo)

Status: Algemeen
Startdatum: 27-07-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Middenweteringflats nr. 22 t/m 309: het plaatsen van 4 gasabsorptie warmtepompen op de 4 flats (1 skid per flat) (datum besluit: 14 juli 2016, datum verzonden: 18 juli 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.