Memlingstraat 1 t/m 27 oneven, vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 07-12-2016
Einddatum: 18-01-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Memlingstraat 1 t/m 27 oneven, op het grasveld hoek Nieuwe Tiendweg en Memlingstraat (voormalige RK kerk) sectie C nr. 8024: het realiseren van een nieuw appartementsgebouw "Ravesteyn" met 14 appartementen (datum besluit: 24 november 2016, datum verzonden: 28 november 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.