Melding klein evenement: een buurtbarbecue bij Hofje van Noblet/Hofje van Loo op 7 september 2019.

Status: Algemeen
Startdatum: 03-09-2019
Einddatum: 15-10-2019
Locatie: 2926 RG 1

Burgemeester en wethouders hebben een melding klein evenement ontvangen van:

  • een buurtbarbecue bij Hofje van Noblet/Hofje van Loo op 7 september 2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/ het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.